Vi säljer, installerar & servar alla typer av värmepumpar

bergvarmepump-nibe-f1226

NIBE F1226

NIBE F1226 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets.

NIBE F1226

nibe-f1245-3

NIBE F1245

NIBE F1245 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Inbyggd 180-liters varmvattenberedare.

NIBE F1245

bergvarmepump-nibe-f1255

NIBE F1255

NIBE F1255 är en komplett värmepump för villor och radhus och anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har.

NIBE F1255

NIBE-F1126

NIBE F1126

NIBE F1126 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter.

NIBE F1126

NIBE-F1145

NIBE F1145

NIBE F1145 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter.

NIBE F1145

NIBE-F1155

NIBE F1155

NIBE F1155 är en bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel.

NIBE F1155

NIBE-F1145

NIBE F1345

NIBE F1345 är en fastighetsvärmepump för flerbostadshus, industrier, kyrkor och andra större fastigheter.

NIBE F1345