NIBE F1126

NIBE F1126

NIBE-F1126
NIBE-F1126

NIBE F1126 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. NIBE F1126 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas.

NIBE F1126 har inbyggd kassett med 7 kW elpatron (omkopplingsbar till 9kW).

NIBE F1126 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets.

Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. Smutsfilter medleveraras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.

NIBE F1126 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst display visar med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.

Hela NIBE F1126 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.

ROT-avdrag vid installation