NIBE F1255

NIBE F1255

bergvarmepump-nibe-f1255
bergvarmepump-nibe-f1255

NIBE F1255 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om – utan tillsats av extra elspets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. En inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW). F1255 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster.

NIBE F1255 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

En styrenhet hjälper dig att kostnadseffektivt och säkert upprätthålla behagligt inomhusklimat. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på den stora och tydliga displayen.

 • Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
 • Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
 • Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
 • Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
 • Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.
 • Displayenhet med stor och tydlig färgskärm (TFT).
  – Användarvänligt styrsystem.
  – Ikoner och text för tydlig information om status, temperaturer och inställningar i värmepumpen.
  – innegivare ingår.
 • Högt temperaturområde.
  – Framledningstemperatur 70 °C
  – Returledningstemperatur 58 °C
 • Effektvakt monterade från fabrik.
 • Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inom hustemperaturen.
 • Förberedd för (med tillbehör):
  – Pooluppvärmning (POOL 40) för både pool och spa.
  – Styrning av upp till fyra värmesystem (ECS 40 / ECS 41).
  – Status och inställningar via NIBE Uplink eller med hjälp av SMS (SMS 40).
 • Enkelt att ta ut kylmodulen.

ROT-avdrag vid installation