Vi säljer, installerar & servar alla typer av värmepumpar

nibe-f750-2

NIBE F750

NIBE F750 har en stor, kraftig kompressor som kan uppfylla energibehovet i en bostad på upp till omkring 200 m².

NIBE F750

franluftsvarmepump-nibe-f470

NIBE F470

NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande.

NIBE F470

franluftsvarmepump-f370

NIBE F370

Komplett värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning. Lämplig för hus mellan 80 – 200 m².

NIBE F370

NIBE-F110

NIBE F110

NIBE F110 är en varmvattenberedare som på effektivaste sätt förser ditt hus med billigt och miljövänligt varmvatten.

NIBE F110

NIBE-F730

NIBE F730

NIBE F730 är en värmepump av den nya generationen som är utvecklad för att möta de nya hårdare byggreglerna.

NIBE F730