OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Vad är OVK?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en kontroll som ska göras i nästan alla byggnader för att försäkra att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad kontrollant, vilken även ger förslag på hur ventilationens energiförbrukning kan minskas utan att försämra inomhusmiljön. Kravet på OVK har funnits sedan 1991. På Boverkets webbplats finns mer info.

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Ägaren till byggnaden är ansvarig för att välja en, av ett ackrediterat certifieringsorgan, certifierad kontrollant som ska utföra en OVK. Skulle byggnadens ägare inte sköta sina skyldigheter för OVK, kan kommunens byggnadsnämnd tvinga fram en OVK.

När ska OVK göras?

Ventilationssystemet ska besiktigas innan det används för första gången. Sedan ska OVK göras regelbundet för de flesta byggnader var 3:e eller var 6:e år, beroende på vad det är för typ av byggnad.

Vad ingår i en OVK?

Varje gång ska det kontrolleras att det inte finns föroreningar i ventilationssystemet, att skötselanvisningar och andra instruktioner finns på plats, och att ventilationen fungerar som avsett.
Under den första besiktningen ska även ventilationssystemets egenskaper och funktion kontrolleras så att de faller inom aktuella föreskrifter.
Under de återkommande besiktningarna ska ventilationssystemet ses över för att säkra att dess egenskaper och funktion inte avviker nämnvärt från de föreskrifter som var aktuella när det driftsattes. Dessutom ska kontrollanten undersöka vilka åtgärder som kan tas för att minska energiförbrukningen utan att inomhusklimatet påverkas negativt.
Byggnadens ägare bestämmer om huruvida de eventuella energibesparande åtgärderna ska utföras.
Efter en OVK utfärdar kontrollanten ett intyg som visar att besiktningen genomförts och när. Detta intyg ska byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden.
Därefter är det ägaren av byggnaden som ska ordna så att de eventuella fel och brister som framkom vid besiktningen åtgärdas inom en snar framtid. Byggnadens ägare ansvarar även för att ventilationssystemet underhålls åtminstone så mycket att det är i bruksskick mellan besiktningarna.