ROT-avdrag

Hur det fungerar

Installation av en värmepump är ROT-avdragsberättigat, vilket innebär att du kan få 30 procents avdrag på arbetskostnaden. Du ansöker inte själv om ROT-avdrag, utan utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. Utföraren begär sedan en utbetalning från Skatteverket.

Schablonbelopp

Arbetskostnaden kan schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden för installation av luftvärmepump och 35 procent för installation av vätske-vattenpump.

Mer information om schablonavdragen finns på SKVPs hemsida.

Villkor för ROT-avdrag

Det vinns vissa villkor för att få rotavdrag:

  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Du måste äga fastigheten där projektet utförs senast vid betalningsdatum
  • Du måste helt eller delvis bo i fastigheten
  • Din fastighet måste vara minst 5 år gammal
  • Du måste själv ha betalat för arbetet
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt
  • Utföraren måste ha F-skatt

Mer information om villkoren finns på Skatteverkets hemsida.