BJ Värme Montage genomför ett av Mälarregionens största bergvärmeprojekt.

52 borrhål ska förse Strömsholms djursjukhus med både värme och kyla.

Läs mer här