Genom att installera en NIBE frånluftsvärmepump kan du återanvända energin från inomhusluften och på nytt använda till värme, varmvatten och ventilation i ditt hem.