En luft/luftvärmepump hämtar energi direkt från uteluften för att sedan spridas som luftburen värme i ditt hus.